Ny administrationsmodul för Kartläggaren lanserad - VIKTIG INFO

Nu är en ny administrationsmodulen för Kartläggaren lanserad som är gemensam med mystudyweb.
 
Inloggning:
  • Elever berörs ej av detta och loggar in precis på samma sätt som tidigare på Kartläggaren.
  • Både Administratör och Lärare har fått förenklad inloggning och behöver inte "hitta" sin skola på Kartläggaren utan loggar in direkt med sin e-post och lösenord. Lärare kan inte lägga till elever i Kartläggaren längre utan det är bara administratören som kan göra det.
Tags: 

VIKTIG INFO för administratörer: Ny administrationsmodul lanseras 15.00 onsdag 24 augusti

  • Elever kommer inte att beröras av den nya administrationsmodulen
  • Begränsade förädringar för lärare
  • Planerar ni att genomföra prov under torsdag 25/8 och fredag 26/8 rekommenderar vi att ni registrerar (och uppdaterar) användare samt lägger upp prov innan kl.15.00 24 augusti. Detta för att reducera risk för e v störningar vid utrullning av den nya modulen. Användare som registreras efter 15.00 och innan den nya modulen är fullt lanserad kan behöva registreras igen.
Tags: