Automatisk export av IAPer ifrån Kartläggaren lanserad!

Nu är det möjligt att automatiskt importera de undervisningsförslag som skapas i den individuella arbetsplanen (IAP) i Kartläggaren efter genomfört förtest till mystudyweb. Detta spar mycket tid för er som lärare och gör arbetet med IAP:n tydligare och roligare för eleverna. 

Tags: 

Ny administrationsmodul för Kartläggaren lanserad - VIKTIG INFO

Nu är en ny administrationsmodulen för Kartläggaren lanserad som är gemensam med mystudyweb.
 
Inloggning:
  • Elever berörs ej av detta och loggar in precis på samma sätt som tidigare på Kartläggaren.
  • Både Administratör och Lärare har fått förenklad inloggning och behöver inte "hitta" sin skola på Kartläggaren utan loggar in direkt med sin e-post och lösenord. Lärare kan inte lägga till elever i Kartläggaren längre utan det är bara administratören som kan göra det.
Tags: