Kartläggaren

  • image_1.jpg
  • image_2.jpg

Ny version av elevtester lanserad

Nu är den nya versionen av elevtester lanserad med ett nytt utseende och en rad tekniska förbättringar. Vissa användare kan behöva tömma cachade bilder och filer i webbläsaren för att den nya versionen skall fungerar fullt ut.