Kartläggaren

  • image_1.jpg
  • image_2.jpg

Lärare kan logga in utan lösenord på Kartläggaren

Lärare med e-post kopplad till Google eller Microsoft kan nu logga in utan lösenord. Klicka på symbol för Microsoft eller Google på inloggningssida för Lärare