Kartläggaren

  • image_1.jpg
  • image_2.jpg

Logga in


Elev

Lärare

Admin

Nu finns gruppfunktionalitet tillgängligt på Kartläggaren

Efter genomförd kartläggning kan läraren skapa grupper av elever som har liknande resultat. Filtrering kan göras både på hela testet samt på enskilda deltest som t ex läsförstålse. Klicka på Visa Resultat under knapp för Hämta Grupp för att komma igång