Kartläggaren

  • image_1.jpg
  • image_2.jpg

Uppdatering av lösenord Kartläggaren

Nu på onsdag 25 oktober 04.30-09.30 kommer en större uppdatering av mystudyweb att genomföras. Syftet med uppdateringen är förbättring av säkerhet och prestanda och inga förändringar av funktioner kommer att genomföras.

Som en följd av uppdateringen kommer alla användare behöva skapa nya lösenord på mystudyweb då de tidigare lösenorden inte kommer att fungera. Lärare som bara har tillgång till Kartläggaren kommer att kunna logga in med sina gamla lösenord tills någon uppdatering av användardetaljer görs.

Inloggning med knapparna för Microsoft och Google för både Kartläggaren och mystudyweb samt PIN-koder för Kartläggaren kommer att fungera som tidigare.

Användare som behöver återställa sitt lösenord efter den tekniska uppdateringen gör det på vanligt sätt.

https://mystudyweb.my.site.com/supportcenter/s/article/uppdatera-lsenord