Kartläggaren

  • image_1.jpg
  • image_2.jpg

Elever kan logga in utan PIN-kod på Kartläggaren

Elever med e-post kopplad till Google eller Microsoft kan nu logga in utan PIN-kod. Klicka på symbol för Microsoft eller Google på inloggningssida för Elev